Forskerne bag projektet

De ansvarshavende forskere på spørgeskemaundersøgelsen er:

  • projektleder, Professor Margaretha Järvinen fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet
  • seniorforsker Jeanette Østergaard fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).
Stoffer og alkohol – En undersøgelse af unge voksnes holdning og forbrug

Introduktion

”Young Adults, Drugs and Alcohol” (YODA) er et forskningsprojekt, der omhandler danske unges forhold til rusmidler, fester og venner, samt hvordan disse forhold udvikler sig når de bliver ældre. Forskningsprojektet startede i 2005 og består af flere delelementer, både spørgeskema-, interview- og nattelivsundersøgelser.

I 2015 foretager forskere fra SFI og Københavns Universitet endnu en spørgeskemaundersøgelse. I alt 5000 unge voksne i alderen 24-27 år vil blive bedt om at svare anonymt på et spørgeskema.
Denne internetside er først og fremmest tiltænkt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen, der måtte have spørgsmål til eller interesse for projektet. Men også venner, forældre og andre med interesse for undersøgelsen, kan eventuelt have glæde af at orientere sig i menupunkterne.

Ved at gå ind under de forskellige menupunkter til venstre her på siden, finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende undersøgelsen: Hvem er de projektansvarlige bag undersøgelsen? Hvad går undersøgelsen ud på? Hvordan får jeg besked, hvis jeg vinder lodtrækningen i undersøgelsen? Osv. Finder du ikke svar på netop dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Søg på yoda.sfi.dk