For deltagerne

På denne side kan du finde svar på følgende spørgsmål: 

  • Hvorfor er jeg blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen? 
  • Skal jeg svare på spørgeskemaet, selvom jeg ikke drikker alkohol/ikke har prøvet stoffer?
  • Behøver jeg at svare, hvis jeg svarede sidste gang, der blev lavet en undersøgelse i 2005 og 2008?
  • Hvem sender jeg min besvarelse til?
  • Hvordan kan jeg være sikker på, at andre ikke får at vide, hvad jeg har svaret?
  • Jeg har problemer med at svare via internettet.
  • Jeg har ikke modtaget en svarkuvert eller den er blevet væk
  • Jeg har problemer med at svare på mobilundersøgelsen
  • Hvem betaler for sms’erne i mobilundersøgelsen.
  • Hvordan bliver vinderne af præmierne udtrukket? 


Hvorfor er jeg blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen?

I 2005 blev 2000 unge tilfældigt udvalgt og i 2008 blev de samme unge, samt 3000 nye tilfældigt udvalgte unge inviteret til at deltage i projektet Youth, Drugs and Alcohol (YODA). Her 10 år senere har vi fået mulighed for at geninterview de i alt 5000 danske unge, som nu er mellem 24 og 27 år. Young Adults, Drugs and Alcohol, hedder undersøgelsen på engelsk eller som den hedder på dansk; Stoffer og Alkohol – En undersøgelse af unge voksnes holdninger og forbrug.

Det har været til stor gavn for forskningen, at så mange unge i 2005 og 2008 valgte at deltage i undersøgelsen, og vi håber, at rigtig mange unge også denne gang vil deltage. Jo flere der deltager i undersøgelsen, desto større er sandsynligheden for, at resultaterne faktisk afspejler unge voksnes forhold til alkohol og stoffer. Ved at sammenligne resultaterne fra denne nye undersøgelse i 2015 med resultaterne fra 2005 og 2008 kan vi desuden sige noget om udviklingen i unges forhold til stoffer og alkohol – en viden, der er stort behov for, og som på sigt kan være yderst samfundsnyttig.

De tilfældige udtræk via CPR-registret er foregået ved, at SFI som forskningsinstitution i 2005 og 2008 har indhentet tilladelse hos Datatilsynet, og derefter ansøgt om og fået leveret navne og adresser på 5000 unge fra Statens Serums Institut, via CPR-registret. Kriterierne for udtrækket var, at deltagerne i undersøgelsen skulle være født i årene 1988-1991 og have en adresse i Danmark, således at vi kunne sende breve og evt. spørgeskemaer. I forbindelse med udtrækket har SFI og de ansvarlige på undersøgelsen afgivet løfte om at behandle CPR-udtrækkene og besvarelserne med fuld fortrolighed!

Det er vigtigt for undersøgelsen, at deltagerne afspejler danske unge voksne generelt set. Derfor er det vigtigt, at du deltager, uanset om du drikker alkohol eller ej, og uanset om du har kendskab til stoffer eller ej.
 
De tilfældige udtræk via CPR-registret er foregået ved, at SFI som forskningsinstitution har indhentet tilladelse hos Datatilsynet, og derefter ansøgt om og fået udtrækket. Kriterierne for udtrækket har været, at deltagerne i undersøgelsen skal være mellem 17-19 år og have en adresse i Danmark, således at vi kunne sende spørgeskemaet. I forbindelse med udtrækket har SFI og de ansvarlige på undersøgelsen afgivet løfte om at behandle CPR-udtrækkene med fuld fortrolighed!
 
Det er vigtigt for undersøgelsen, at deltagerne afspejler danske unge generelt set. Derfor er det vigtigt, at du deltager, uanset om du drikker alkohol eller ej, og uanset om du har kendskab til stoffer eller ej.

Skal jeg svare på spørgeskemaet selvom jeg ikke drikker alkohol/ikke har prøvet stoffer?

Ja, det er vigtigt, at alle der har fået tilsendt et brev med link til spørgeskemaet svarer. Uanset om du drikker alkohol eller ikke, og uanset om du har kendskab til stoffer eller ej, er det vigtigt for undersøgelsen at du svarer. På den måde får vi flest muliges synspunkter og holdninger frem, og vi kan sammenligne forskelle og ligheder mellem de unge, der bruger alkohol eller andre rusmidler, og dem der ikke gør.

Behøver jeg at svare, hvis jeg svarede sidste gang, der blev lavet en undersøgelse i 2005 og 2008?

Ja, det er vigtigt, at alle der har fået tilsendt et spørgeskema svarer. Uanset om du har svaret i 2005 og/eller 2008, er det vigtigt, at du svarer på spørgeskemaet denne gang. Jo flere der svarer på spørgeskemaet i 2015, desto mere troværdige og nuancerede, bliver resultaterne af undersøgelsen. Ved at få besvarelser fra de samme unge, som deltog i 2005 og 2008, bliver det muligt at sige noget om udviklingen i unges forhold til alkohol målt over tid, hvilket er helt afgørende for undersøgelsen. Dit bidrag til undersøgelsen er således også meget vigtigt, hvis du deltog i undersøgelsen i 2005 og/eller 2008.

Hvem sender jeg min besvarelse til?

Din besvarelse vil i første omgang blive registreret eller modtaget af Rådgivende Sociologer (RSO). RSO er et sociologisk konsulentfirma med flere års erfaring i dataindsamling i forbindelse med store spørgeskemaundersøgelser. De undersøgelsesansvarlige forskere fra SFI har indgået et samarbejde med RSO, som går ud på, at RSO står for en del af de praktiske opgaver med at udsende breve og spørgeskemaerne og klargøre besvarelserne til videre analyse. RSO behandler besvarelserne med 100 % fortrolighed, og du forbliver således helt anonym i undersøgelsen, uanset hvad du har svaret. Du kan læse mere om RSO på deres hjemmeside www.nro.dk.

Hvordan kan jeg være sikker på, at andre ikke får at vide, hvad jeg har svaret?

Når du har færdiggjort din besvarelse via internettet, eller lagt det udfyldte spørgeskema i svarkuverten og sendt det til RSO, er det kun os forskere, som vil få din besvarelse at se. I henhold til registerloven må vi ikke oplyse fx dine venner, forældre eller andre om, hvad du har svaret.
Din besvarelse vil blive behandlet 100 % fortroligt, dvs. det vil aldrig blive offentliggjort, hvad lige præcist du har svaret. Når man laver spørgeskemaundersøgelser, kigger man ikke på, hvad den enkelte deltager svarer, men i stedet kigger man på, hvad større grupper af unge har svaret. F.eks. ser man på holdninger til alkohol blandt unge, som ikke drikker alkohol sammenlignet med unge, som drikker alkohol. På den måde vil dine svar blive en del af besvarelserne fra de tusinder af andre unge, der også deltager.

Jeg har problemer med at svare via internettet.

Som deltager har du mulighed for at besvare spørgeskemaet via internettet. Hvis du oplever problemer med at besvare spørgeskemaet over internettet, kan du kontakte Sophie Stoltze Thorup fra RSO på mail sst@rso.dk, eller på tlf. 33 15 36 26. Hos RSO vil du blive hjulpet med de eventuelle tekniske vanskeligheder eller spørgsmål, du er stødt på.

Jeg har ikke modtaget en svarkuvert eller den er blevet væk.

Send en mail til Sophie Stoltze Thorup fra RSO, sst@rso.dk, eller ring på tlf. 33 15 36 26. Oplys dit fulde navn og adresse og du vil derefter få tilsendt en svarkuvert.

Jeg har problemer med at svare på mobilundersøgelsen.

Hvis du har problemer med at svare på spørgsmålene i mobilundersøgelsen, kan du kontakte Sophie Stoltze Thorup fra RSO på mail sst@rso.dk, eller på tlf. 33 15 36 26.

Hvem betaler for sms’erne i mobilundersøgelsen?

Det koster alle deltagere almindelig sms takst at svare på spørgsmålene i mobilundersøgelsen. Inden for undersøgelsen tekniske ramme kan det desværre ikke lade sig gøre at SFI og KU betaler for sms’erne.

Hvordan bliver vinderne af præmierne udtrukket?

Når vi modtager et udfyldt spørgeskema, noteres det, hvem der har svaret via det nummer, som står på spørgeskemaets bagside, eller som du har logget dig ind med via internettet. Når de heldige vindere er blevet udtrukket, kan vi via disse numre give vinderne direkte besked pr. brev. Herefter vil alle personlige oplysninger blive slettet.

Blandt alle deltagende numre, bliver der trukket lod om Supergavekortet på 5000 kr. Lodtrækningen vil kun ske blandt de deltagende numre, der svarer inden for tidsfristen, som er den 25.oktober. Supergavekortet kan anvendes i mere end 30 forskellige butikskæder og forlystelsessteder rundt om i landet. Vinderen får direkte besked pr. brev.

Lodtrækningen vil kun ske blandt de deltagere, der besvarer skemaet på nettet eller og sender det til RSO. Din chance for at vinde er altså ganske høj, langt højere end i fx Lotto.

Søg på yoda.sfi.dk